Τι είναι το TrustOnline

 Τι είναι το TrustOnline

To TrustOnline είναι ένα  trustmark, ένα σήμα εμπιστοσύνης που σκοπό έχει αφ’ ενός να βοηθήσει τα καταστήματα που το αποκτούν, να το προβάλλουν ότι συμμορφώνονται πλήρως προς την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τηρούν τις βέλτιστες πρακτικές που πηγάζουν από τους κώδικες δεοντολογίας των πωλήσεων από απόσταση και αφετέρου να βεβαιώνουν τους καταναλωτές που επισκέπτονται το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα ότι τηρεί τη νομοθεσία και τις  βέλτιστες πρακτικές ούτως ώστε να απολαμβάνουν ασφαλείς αγορές.
 
Πως δημιουργήθηκε το TrustOnline
To TrustΟnline δημιουργήθηκε από την ανάγκη να δοθεί ένα ασφαλές περιβάλλον αγορών από την αγορά προς τους καταναλωτές και να διαφοροποιηθούν τα ηλεκτρονικά καταστήματα που λειτουργούν με διαφάνεια, και αποκτούν  το σήμα TrustOnline σε αντίθεση με άλλα ηλεκτρονικά καταστήματα που δεν λειτουργούν με διαφάνεια και δεν τηρούν τα ελάχιστα κριτήρια σωστής λειτουργίας.
 
Δημιουργοί του TrustOnline
To σήμα εμπιστοσύνης TrustOnline δημιουργήθηκε υπό την αιγίδα της ΕΠΑΜ και της ΕΜΟΤΑ (European Multichannel and Online Trade Association). Η πιστοποίηση περιλαμβάνει το TrustOnline και το EUROPEAN TRUSTMARK της ΕΜΟΤΑ. Τούτο είναι πολύ σημαντικό διότι τα ηλεκτρονικά καταστήματα που έχουν Ευρωπαϊκή και Διεθνή σκόπευση αποκτούν εκτός από το ελληνικό σήμα «TrustOnline» και το Ευρωπαϊκό «EUROPEAN TRUSTMARK» της ΕΜΟΤΑ.
 
Απόδοση του σήματος
Η απόδοση του σήματος TrustOnline και EUROPEAN TRUSTMARK δίδεται  ηλεκτρονικά σε καταστήματα που περνούν συγκεκριμένη αξιολόγηση με αυστηρά κριτήρια και είτε αποκτούν το σήμα ή λαμβάνουν υποδείξεις για να διορθώσουν συγκεκριμένα σημεία της λειτουργίας τους προκειμένου να πιστοποιηθούν.
Λόγω των αυστηρών κριτηρίων απόκτησης της πιστοποίησης , θεωρείται απαραίτητο στοιχείο του μάρκετινγκ κάθε ηλεκτρονικού καταστήματος που  σκοπεύει σε υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης στην Ελλάδα και διεθνώς.
 
Πιστοποιήστε ΤΩΡΑ το Ηλεκτρονικό σας Κατάστημα! Κλικ Εδώ